Header Ads

ລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມອີກ 1 ຄົນ3/03/2021ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ໃນວັນທີ 13/03/2021 ແມ່ນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ +1 ກໍລະນີ ໂດຍຖືກກັກໂຕສູນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ລາຍລະອຽດຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ລຸ່ມນີ້ :


ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ : https://www.facebook.com/watch/live/?v=434125421030919&ref=watch_permalink 

No comments

Powered by Blogger.