Header Ads

ລົດໃຫ່ຍເສຍຫຼັກຕົກຮ່ອງຂ້າງທາງຢູ່ຫຼັກ 33 ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກແຂວງຈຳປາສັກ : ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018 ເວລາປະມານ 9:00 ໂມງ ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດໃຫ່ຍເສຍຫຼັກຕົກຮ່ອງຂ້າງທາງ ຢູ່ຫຼັກ 33 ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ . ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ມີພຽງລົດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍສົມຄວນ.
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.