Header Ads

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈັບຄາດຕະກອນເຖົ້າລົງມືສັງຫານຍິງແກຢູ່ປ່າ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນວັນທີ  11/5/2018 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດສາມາດຈັບໄດ້ແລ້ວຄາດຕະກອນເຖົ້າລົງມືສັງຫານຍິງແກຢູ່ປ່າລະເມາະ ພາຍຫລັງຄາດຕະກອນລາຍນີ້ໄດ້ລົງມືຄາດຕະກຳ ຢູ່ບ້ານມະນີລາດ ຄຸ້ມນາທອງ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  .ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າຄົນຮ້າຍໄດ້ກໍ່ເຫດໃນວັນທີ 10/5/2018 ຜ່ານມານີ້ ແລະ ໃນວັນທີ 11/5/2018 ຈິ່ງຖືເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈັບໂຕ ເພື່ອມາດໍາເນີນຄະດີ .© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.