Header Ads

ຂະບວນການຄ້າໄມ້ເຖືອນມີຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ 600 ຄົນ ໃນນັ້ນມີພະນັກງານລັດຮ່ວມນຳ
ການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນແມ່ນວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຕ້ອງຫ້າມ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແຕ່ຄົນກໍ່ຍັງລັດລອບກັນເຮັດຢ່າງເປັນຂະບວນ ຫາກຫຼາຍລາຍກໍ່ບໍ່ລອດສາຍຕາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕາມການເປີດເຜີຍສະເພາະປີ 2017 ສາມາດກວດພົບຜູ້ກະທຳຜິດເກືອບ 600 ຄົນ ໃນນັ້ນມີພະນັກງານລັດຢູ່ນຳ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກສື່ທາງການ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ແລະໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ໂດຍອ້າງອີງຂໍ້ມູນຈາກຄະນະກວດກາສູນກາງພັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017 ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ສາມາດກວດເຫັນ ການເອົາທີ່ດິນລັດແລກປ່ຽນ ແລະຊຳລະ ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍບໍ່ມີການປະເມີນລາຄາເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຫາຍ ຈຳນວນ 266 ຕື້ກີບ.

ພ້ອມນັ້ນອົງການປົກຄອງເມືອງ, ບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄດ້ ລັກຂາຍດິນລັດ ແລະທີ່ດິນລວມຂອງບ້ານ ແລະວັດເຮັດໃຫ້ດິນລັດ ເສຍຫາຍ 671,94 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າ 11,84 ຕື້ກັບ 9,53 ລ້ານບາດ (ສະກຸນເງິນໄທ) ຫຼື ປະມານ 2,38 ຕື້ກີບ ສາມາດເກັບກູ້ຄືນ ໄດ້ 151,62 ລ້ານກີບ 3,12 ແສນບາດ ປະມານ 80,2 ລ້ານກີບ.ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ກວດກາປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15 /ນຍ ປະກົດວ່າມີການອະນຸຍາດໂກຕ້າໄມ້ ສົກປີ 2015-2016 ທັງໝົດ 166.583,31 ແມັດກ້ອນ ແລະຂຸດຄົ້ນໄມ້ໄດ້ທັງໝົດ 94.778,58 ແມັດກ້ອນ ໃນນັ້ນມີໄມ້ຕົກຄ້າງໃນສະໜາມ 146. 839,81 ແມັດກ້ອນຢູ່ໃນໂຮງງານ 271.639,46 ແມັດກ້ອນ ແລະ 4.163, 27 ໂຕນ ໄມ້ໄຟໄໝ້ 8.254,66 ແມັດກ້ອນ ລວມທັງໝົດສາມາດຢຶດໄດ້ 74.3667,97 ແມັດກ້ອນ ແລະ 273. 770 ໂຕນ.

ພາຍຫຼັງກວດພົບໄດ້ມີການປະມູນຂາຍໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ 50. 991,60 ແມັດກ້ອນ ແລະ 199.946 ໂຕນ ລວມມູນຄ່າ 116,70 ຕື້ກີບ ພົບເຫັນຜູ້ກະທຳຜິດ 595 ຄົນ ໃນນັ້ນມີພະນັກງານລັດ 50 ຄົນ ຜູ້ປະກອບການ 182 ຄົນ ແລະປະຊາຊົນ 363 ຄົນ. ຜ່ານຈາກການຕິດຕາມກວດກາໃນປີ 2017 ເຫັນວ່າ: ທົ່ວປະເທດມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທັງໝົດ 3.190 ແຫ່ງ ໃນນີ້ມີໃບອະນຸຍາດ 1.366 ແຫ່ງ ແລະລັດໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຍຸບເລີກ 1.869 ແຫ່ງ ແລະໄດ້ຍຸບຕົວຈິງແລ້ວ 1.740 ແຫ່ງຍັງ ສືບຕໍ່ກວດກາດັດສົມຈຳນວນ 1.448 ແຫ່ງ.


ທີ່ມາ: ລາວໂພສ 

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.