Header Ads

ໄຂ້ຍຸງລາຍກຳລັງແຜ່ລາມຢ່າງຫນັກ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປືແຂວງອັດຕະປື : ອິງຕາມການລາຍງານຂອງ ເພຈອັດຕະປື ອອນລາຍວ່າ :  ໃນວັນທິ 10 ພືດສະພາ 2018 ໄດ້ເກີດມີສະພາບໄຂ້ຍຸງລາຍຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງກຳລັງແຜ່ລາມຢ່າງຫນັກ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍເຂົ້າມາປິ່ນປົວເຕັມໂຮງຫມໍ ຈົນຕ້ອງນຳໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມ ເປັນບ່ອນປິ່ນປົວ. ສໍາລັບລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນໂຕ້ເລກຜູ້ເຂົ້າຮັກວາ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີກາລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍເທື່ອ. 

ພາບ-ຂ່າວ: ອັດຕະປື ອອນລາຍ

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.