Header Ads

ນັກດໍານໍ້າຊາວລັດເຊຍພົບຫີນປະຫຼາດໃນໜອງຟ້າລະຫວ່າງລົງສໍາຫຼວດ
ພາຍຫຼັງທີ່ມີຂ່າວວ່າມີກຸ່ມນັກສໍາຫຼວດຈາກປະເທດລັດເຊຍລົງວິໃຈສຳຫຼວດໜອງຟ້າ ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປືໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2018 ຜ່ານມາ  ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2018 ໄດ້ມີຜົນການດໍານໍ້າລົງໜອງຟ້າ ເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື  ໂດຍນັກສໍາຫຼວດພົບກ້ອນຫີນປິດສະໜາຕົວຈິງ ເຊິ່ງຊ່ຽວຊານລັດເຊຍບອກວ່າແມ່ນກ້ອນຫີນລາວາຈາກພູໄຟລະເບີດເຕັ້ມທ້ອງໜອງຟ້າ ແລະ ເຊື່ອວ່າອາດມີເປັນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃນພື້ນນໍ້າຂອງໜອງຟ້າແຫ່ງນີ້.
ທີ່ມາ: Meg Mega 
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.