Header Ads

ນັກສໍາຫຼວດຈາກປະເທດລັດເຊຍກຳລັງລົງວິໃຈສຳຫຼວດໜອງຟ້າ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປືແຂວງຈໍາປາສັກ :  ໃນວັນທີ  24 ເມສາ 2018 ນັກດຳນຳມາຈາກປະເທດລັດເຊຍກຳລັງລົງວິໃຈສຳຫຼວດໜອງຟ້າ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ງວທີ່ມີຄວາມສັກສິດ  ແລະ ໜ້າສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ . ສໍາລັບການສໍາຫຼວດແມ່ນຈະສໍາຫຼວດຄວາມເລິກຂອງນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທີ່ມາ: ລີຈຸນ ອັດຕະປື
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________


No comments

Powered by Blogger.