Header Ads

ກີດເຫດລົດຈິບ ໂຕໂຢຕ້າແລ່ນລົງຄ້ອຍປີ້ນເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ ທີ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ແຂວງຈໍາປາສັກ : ໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2018 ເວລາປະມານ 2:20 ນາທີ ເກີດເຫດລົດຈິບ ໂຕໂຢຕ້າແລ່ນລົງຄ້ອຍປີ້ນເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ ທີ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍຈຸດເກີດເຫດແມ່ນຄ້ອນຫຼັກ 40 ຂື້ນໄປເມືອງປາຊ່ອງ. ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າ ຜູ້ຂັບຂີ່ບາດເຈັບສົມຄວນ  ໂດຍລົດທີ່ເກີດເຫດແມ່ນທະບຽນນະຄອນຫຼວງ ປ້າຍ ຂຈ 0777  ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບແມ່ນຖືກນໍາສົ່ງໂຮງໝໍແລ້ວ.© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________


No comments

Powered by Blogger.