Header Ads

ລົດໃຫ່ຍຕຳລົດຈັກແລ້ວຫນີ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ 1 ຄົນ


ແຂວງຄຳມ່ວນ : ໃນເວລາ 00:34 ນາທີ ຂອງວັນທີ 1/4/2018 ໄດ້ມີອຸປະຕິເຫດລົດໃຫ່ຍຕໍາລົດຈັກແລ້ວໜີ ຢູ່ທີ່ ບ້ານເລົ່ານາຄຳ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບສາຫັດ 1 ຄົນ.​  ເປັນອີກພະຍາດທາງສັງຄົມ "ຕຳແລ້ວຫນີ" ແບບໄຮ້ນໍາໃຈ ແລະ ມະນຸດສັດທໍາ ເຊິ່ງຖືເປັນໄພຄຸກຄາມແບບໃໝ່ຂອງສັງຄົມທີ່ພາສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຢາຊະນິດພິເສດ ຫຼື ມາດຕະການເດັດຂາດເຂົ້າມາຊ່ວຍ.


© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________


No comments

Powered by Blogger.