Header Ads

ເກັ່ງຫລາຍ!! ແພັດ ໄປຕໍ່ ແລ້ວຍັງອີກ 2 ເພງເທົ່ານັ້ນຈະຄ້ວາ 1 ລ້ານບາດແພັດ ເພັດດາວອນ ສາວສຽງດີ ແລະ ກະຕັນຍູ ຍັງສາມາດໄປຕໍ່ໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່ໃຊ້ຕົວຊ່ວຍຂໍຮ້ອງໃຫ່ມ ກັບບົດເພງ “ວັນທີ່ບໍ່ມີອ້າຍ” ເຮັດໃຫ້ແພັດ ຄ້ວາແຊ້ມ 19 ສະໄຫມ ໄປຄອງພ້ອມເງິນລາງວັນ 400.000 ບາດ ໄດ້ສຳເລັດ ເຊິ່ງຍັງເຫລືອອີກ 2 ເພງ ແພັດກໍ່ຈະຄ້ວາເງິນ 1 ລ້ານບາດໄດ້ໃນລາຍການເສິກວັນດວນເພງ ທາງຊ່ອງ One 31 ເພື່ອສານຝັນໃຫ້ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວ.

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________
No comments

Powered by Blogger.