Header Ads

ຈັບໄດ້ແລ້ວ ໂຈນຫື່ນໃຈບາບ ຂົມຂືນແລ້ວຂ້າເດັກອາຍຸພຽງ 10 ປີ ທີ່ແຂວງຈໍາປາສັກ
ສໍາລັບເຫດການສະເທືອນຂັວນ ແລະ ຫົດຫູ່ຈິດໃຈຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍຄົນ ແມ່ນເກີດຂື້ນໃນ ວັນທີ 22 ເມວາ 2018 ໂດຍເປັນເຫດຂົ່ມຂືນ ແລະ ຂ້າ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ10ປິ ຢູ່ບ້ານນາພູຄຳ (ຫົວພູ) ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ. ຈາກການເລັ່ງສອບສວນ -ສືບສວນ ແລະ ຕິດຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງເຈົ້ໜ້າທີ່ ຈົນສາມາດຈັບ ຄົນຮ້າຍໄດ້ສໍາເລັດ ເຊິ່ງຄົນຮ້າຍແມ່ນ ຊື່ ທ້າວ ທູນທອງໃຈ ບ້ານຢູ່ ປົ່ງດົງ ເມືອງອາດສະພັງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 


© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________
No comments

Powered by Blogger.