Header Ads

ອຸບັດຕິເຫດລົດບັນທຸກສິນຄ້າເສຍຫລັກປີ້ນ ທີ່ເສັ້ນທາງເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງ
ແຂວງຫລວງພະບາງ : ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2018  ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດບັນທຸກສິນຄ້າເສຍຫລັກປີ້ນລົງຂ້າງທີ່ເສັ້ນທາງຢູ່ເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງ  ເຊິ່ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບບາດເຈັບສາຫັດ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານວ່າລົດທີ່ເກີດເຫດນັ້ນມີຜູ້ໂດຍສານມານໍາ ຫຼຶ ບໍ່ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດ.© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.