Header Ads

ເກີດເຫດການຂົວຫັກອີກແລ້ວທີ່ ເຂດເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນແຂວງວຽງຈັນ  : ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2018 ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ວ່າ ເກີດເຫດການຂົວຫັກອີກແລ້ວທີ່ ເຂດເມືອງໝື່ນແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍສາເຫດແມ່ນຈາກລົດບັນທຸກໜັກພວມແລ່ນຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ຂົວບໍ່ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫັກລົງຕາມພາບລູ່ມນີ້.  ສໍາລັບເຫດການຂົວຫັກຖຶນັບວ່າເປັນຄັ້ງທີ່ສອງໃນຮອບອາທິດນີ້ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນແມ່ນເຫດການຂົວນໍ້າໄຜ່ຫັກເຄິ່ງເປັນສອງທ່ອນ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2018  ຜ່ານມາ (ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ :  ເຫດຂົວນໍ້າໄຜ່ຫັກເຄິ່ງເປັນສອງທ່ອນ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ) ຈາກສາເຫດລັກສະນະດຽວກັນ. © ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________


No comments

Powered by Blogger.