Header Ads

ເຫດຂົວນໍ້າໄຜ່ຫັກເຄິ່ງເປັນສອງທ່ອນ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ

ແຂວງໄຊສົມບູນ : ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2018 ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າເກີດເຫດຂົວນໍ້າໄຜ່ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຫັກເຄິ່ງເປັນສອງທ່ອນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກການບອກເລົ່າຂອງປະຊາຊົນວ່າ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນລົດບັນທຸກເກີນນໍ້າໜັກແລ່ນຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ຂົວບໍ່ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ ແລະ ຫັກເຄິ່ງເປັນສອງທ່ອນດັ່ງຮູບລູ່ມນີ້.  ສໍາລັບອຸບັດຕິເຫດໃນຂົວນໍ້າໄຜ່ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຫັກເຄິ່ງ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. 

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.