Header Ads

ໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນກ່ຽງໝົດຫຼັງ ທີ່ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນແຂວງຄໍາມ່ວນ:ອີງຕາມການລາຍງານຈາກໜ່ວຍກູ້ໄພ 1624 ແຂວງຄໍາມ່ວນວ່າ:  ເວລາ ປະມານ 8:15 ນາທີ ວັນທີ 30 ມີນາ 2018 ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດໄຟໄໝ້ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຖວໂພນສະອາດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທີ່ເກີດເຫດພົບເຫັນ ໄຟໄໝ້ເຮືອນໄມ້ສອງຊັ້ນຮຸນແຮງ ແລະ ລຸກລາມໄໝ້ທົ່ວທັງຫຼັງ ຈົນບໍ່ສາມາດດັບໄຟໄດ້ ເນື່ອງເນື່ອງຈາກຂາດແຄນອຸປະກອນດັບໄຟ ແລະ ບວກກັບລົດດັບເພີງມາບໍ່ທັນ ຈິ່ງເຮັດເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວຖືກໄຟໄໝ້ໝົດກ້ຽງທັງຫຼັງ.
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.