Header Ads

ເດັກນ້ອຍຖືກໝາກັດ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະບອກແມ່ ສຸດທ້າຍ ຕິດເຊື້ອວໍ້ຈາກໝາ
ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ຂໍເກັບມາເປັນອຸທາຫອນສໍາລັບຜູ້ປົກຄອງທຸກໆທ່ານ ເພາະເບິ່ງຈາກຄລີບວິດີໂອແລ້ວໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍ ແລະ ຫົວອົກຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ປານຕາຍທັງຢືນ ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ສສ ຫວຽດນາມ  ໂດຍເປັນເຫດການທີ່ໝາກັດ ແຕ່ບໍ່ກ້າໄປບອກພໍ່ແມ່ ເພາະຢ້ານຖືກຮ້າຍ ແຕ່ພັດໂຊກຮ້າຍເມື່ອຕິດເຊື້ອວໍ້ຈາກໝາເຮັດໃຫ້ມີອາການຮຽກແບບໂຕໝາ.  ເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ພໍ່ແມ່ (ຜູ້ປົກຄອງທຸກໆທ່ານ) ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຖ້າຢູ່ເຮືອນມີການລ້ຽງສັດໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໝາທີ່ລ້ຽງໄດ້ຮັບການຊີດວັກແຊງ ເພື່ອປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອວໍ້ຈາກໝາເວລາລູກນ້ອຍຫຼິ້ນກັບໝາ ຫຼື ບັງເອີ້ນຖຶກໝາກັດ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ລ້ຽງໝາກໍຕ້ອງໄດ້ຊີດວັກແຊງ ໃຫ້ໝາທີ່ລ້ຽງໄວ້ເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອຄວາມປອດໄພທັງຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອື່ນ.© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.