Header Ads

ຄົນເມົາຢາບ້າຂື້ນແລ່ນໄຕ່ຫຼັງໂຮງໝໍ ແລະ ລັກເອົາລົດພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບຂີ່ອອກໄປຢ່າງລອຍນວນ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ: ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2018 ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸ໊ກຊື່ Pock Pms ວ່າມີຄົນເມົາຢາບ້າຂື້ນແລ່ນໄຕ່ຫຼັງໂຮງໝໍ ເຮັດໃຫ້ປານ SpiderMan ພາກພິເສດ ແລ້ວລົງຈາກຫຼັງມາຍ່າງດິນ ພ້ອມຂີ່ລົດພີ່ນ້ອງຄົນເຈັບໄປອອກຈາກໂຮງໝໍຢ່າງສະບາຍໃຈ.  ສໍາລັບເຫດການນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນທີ່ໂຮງໝໍແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເມືອງຫ້ອຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ  ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບ, ຍາດຄົນເຈັບ ແລະ ທ່ານໝໍທີ່ປະຈໍາການໃນມື້ນັ້ນແຕກຕື່ນກັນສົມຄວນ.


ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ  ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກຄົນເມົາຢາບ້າແລ່ວປ່ວງເຮັດແນວບໍ່ສ້າງສັນ ທີ່ອາດກໍ່ອັນຕະລາຍແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນໄດ້.

ທີ່ມາ: Pock Pms

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.