Header Ads

ໜັງປອມລະບາດໜັກທີ່ຕະຫຼາດຂົວດິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2018 ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸ໊ກຊື່ ທ້າວ ຖະໜອມສັກ ໂພທິວົງ ໂພສຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຄລີບວິດີໂອ ວ່າຕົນເອງໄປຊື້ໜັງຢູ່ຕະຫຼາດຂົວດີນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນລາຄາກິໂລລະ 18,000 ກີບ ພໍກັບມາເຮືອນເພື່ອຈີ່ກິນກັບກາຍເປັນໜັງປອມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສໍາລີ, ໄຂງົວ-ຄວາຍ ແລະ ນໍ້າມັນໝູ ແລະ ພະຍາຍາມຈູງໄຟເບິ່ງກະໄໝ້ຍາກນ້ອຍໜື່ງ.
ທີ່ມາ: ທ້າວ ຖະໜອມສັກ ໂພທິວົງ
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.