Header Ads

ເຫດລົດໃຫຍ່ໄຫຼຕົກບັກລົງນໍ້າຂອງ ຢູ່ບ້ານດອນນາງລອຍ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈໍາປາສັກແຂວງຈໍາປາສັກ : ໃນວັນທີ 2 ມີນາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ : ເກີດເຫດລົດໃຫຍ່ໄຫຼຕົກບັກລົງນໍ້າຂອງຢູ່ບ້ານດອນນາງລອຍ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂຊກດີທີ່ຜູ້ໃນລົດສາມາດໂດດອອກມາ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕີເຫດດັ່ງກ່າວ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເລື່ອງນີ້ກໍເປັນອຸທາຫອນ ແລະ ສອນໃຫ້ເຮົາມີສະຕິສະເໜີເວລາທີ່ຕ້ອງສັນຈອນທາງນໍ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອນຈອດລົດໃນບັກ ຫຼື ເຮືອຂ້າມຟາກ.
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.