Header Ads

ເຫດສະຫຼົດໃຈ !!! ຄົນແຂນຄໍຕາຍ ທີ່ບ້ານໂພນແສນ ເມືອງຫມືນ ແຂວງວຽງຈັນແຂວງວຽງຈັນ : ວັນທີ 4 ມີນາ 2018 ມີລາຍງານຈາກພົນລະເມືອງດີວ່າ : ມີເສດສະຫຼົດໃຈ ຄົນແຂນຄໍຕາຍ ຢູ່ທີ່ບ້ານໂພນແສນ ເມືອງຫມືນ ແຂວງວຽງຈັນ  ໂດຍສາຍເຫດ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ເຊິ່ງລໍຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ພິສູດຫຼັກຖານ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນເພື່ອຊອກຫາມູນເຫດ.  ທີມງານ  ຈໍາປາໂພສ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຄັ້ງນີ້.


© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________  

No comments

Powered by Blogger.