Header Ads

ສັນຍານເຕືອນຄວາມເຊື່ອມຂອງພຣະພຸດທະສາດສະໜາຢາກໃຫ້ຊາວພຸດທຸກຄົນໄດ້ຟັງ Audio ສຽງຊຸດນີ້ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ 
“ສັນຍານເຕືອນໄພ ໜຶ່ງສາເຫດແຫ່ງຄວາມເຊື່ອມຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາ” ທີ່ມີຕັ້ງ 2500 ກວ່າປີຈະເຊື່ອມລົງຍ້ອນສາເຫດ ແລະ ປັດໃຈອັນໃດ.
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.