Header Ads

ບໍລິຄຳໄຊອອກຄຳສັ່ງປາບປາມເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຫວຍເຖື່ອນລະບາດແຂວງບໍລິຄຳໄຊລະບາດແມ່ນອີກໜື່ງແຂວງທີ່ມີການປ່ອຍເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຫວຍເຖື່ອນລະບາດແຮງສົມຄວນ ເຊິ່ງເປັນການລະເບີດຕໍ່ກົດໝາຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຫຼ້າສຸດວັນທີ 1 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານເຈົ້າແຂງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເປັນມາດຕະການສະກັດກັ້ນການປ່ອຍເງິນກຸ້ນອກລະບົບ ແລະ ປາບປາມຫວຍເຖື່ອນ ເຊິ່ງເນື້ອໃນລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.