Header Ads

ເຫດໂຈນໂຊກຮ້າຍເຂົ້າໄປລັກລົດຈັກໃນເຮືອນປະຊາຊົນ ແຕ່ໄປບໍ່ລອດຖືກຊາວບ້ານຊ່ວຍກັນລ້ອມຈັບໄດ້

ໃນວັນທີ  22 ກຸມພາ 2018 ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ : ມີໂຈນໂຊກຮ້າຍແອບເຂົ້າໄປລັກລົດຈັກໃນເຮືອນປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານໃຫມ່ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນຮູ້ໂຕເສຍກ່ອນ ແລະ ບອກຊາວບ້ານຊ່ວຍກັນໄລ່ຈັບໂຈນຄົນດັ່ງກ່າວ ແລ້ວພາກັນມັດໄວ້ກົກເສົາເພື່ອໃນຊາວບ້ານເບິ່ງໂສມໜ້າໂຈນໜ້າຕາດີ ແຕ່ເປັນຂີ້ລັກ, ຫາກິນມັກງ່າຍ ແລະ ເອົາລັດເອົາປຽບຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຄິດບໍ່ສ້າງຢູ່ທໍາກິນ ອາໄສແຕ່ລັກເຄື່ອງຂອງປະຊາຊົນໄປວັນໆ. 

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________No comments

Powered by Blogger.