Header Ads

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແກ້ໄຂລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ 2 ພັນກວ່າຄັນ
ໃນນັ້ນ ຄະດີຈັບກຸມ 143 ຄະດີ, ຄະດີແກ້ໄຂພາຫະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງ 2,014 ຄະດີ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ່ອື່ນໆ, ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 20.4 ຕື້ກວ່າກີບຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປີ (2.5 ຕື້ກີບ) ລື່ນແຜນການປີ 717.37%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 714.54% ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງກອງກວດກາພາສີ ປະຈຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເກີນແຜນການປີຍ້ອນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພະຫະນະລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນ 2,014 ຄະດີ ສາມາດເກັບເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດເກືອບ 16 ຕື້ກວ່າກີບ.


ໃນນັ້ນ ຄະດີຈັບກຸມ 143 ຄະດີ, ຄະດີແກ້ໄຂພາຫະນະບໍ່ຖືກຕ້ອງ 2,014 ຄະດີ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ່ອື່ນໆ, ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 20.4 ຕື້ກວ່າກີບຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປີ (2.5 ຕື້ກີບ) ລື່ນແຜນການປີ 717.37%, ສົມທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 714.54% ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງກອງກວດກາພາສີ ປະຈຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເກີນແຜນການປີຍ້ອນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພະຫະນະລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນ 2,014 ຄະດີ ສາມາດເກັບເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດເກືອບ 16 ຕື້ກວ່າກີບ.ທ່ານ ສັນສຸສິນ ວົງສາທອນ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ I ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ກອງກວດກາສີພາສີ ປະຈຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເກັບລາຍຮັບເກີນແຜນ ກໍ່ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກກົມພາສີ, ມີການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ, ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມວຽກງານແນວຄິດການເມືອງເປັນບັນຫາສໍາຄັນ, ມີການກວດກາ, ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເວນຍາມຕ້ານການເຄືອນໄຫວສະກັດກັ້ນຕາມຈຸດຕ່າງໆທີ່ີມີຄວາມສຽງໃນການລັກລອບສິນຄ້າ, ມີການແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ແລະ ບັນ ຫາອື່ນໆໄປພ້ອມກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ລື່ນຄາດໝາຍ.
ທີ່ມາ:  ກະຊວງການເງິນ
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.