Header Ads

ສະພາບຕະຫຼາດອົກຊີ ຫຼັງພະຍຸຝົນພັດເຂົ້າໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2018 ຜ່ານມາ
ນີ້ແມ່ນຄລິບວິດີໂອ ສະພາບຕະຫຼາດອົກຊີ ຫຼັງພະຍຸຝົນພັດເຂົ້າຕະຫຼາດອົກຊີໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2018 ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງຖືກພັດກະຈາຍ ແລະ ເສຍຫາຍ ຍັງຍັງໂຊກດີທີ່ພະຍຸຝົນທີ່ຕົກໃນເຂດນະຄອນຫຼວງບໍ່ມາພ້ອມໝາກເຫັບຄືກັບບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງຝົນໝາກເຫັບເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍຈໍານວນໜຶ່ງ. ຂໍ້ມູນ:   Nick Ky 
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.