Header Ads

ກົມອຸຕຸນີຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ລົມພັດແຮງ ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ 27-29 ມັງກອນ 2018 ນີ້
ກົມອຸຕຸນີຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນເລກທີ 9070/ກອຕທ ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ແຈ້ງເຕືອນຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ລົມພັດແຮງ ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ 27-29 ມັງກອນ 2018 ນີ້. ສໍາລັບລາຍລະອຽດແມ່ນລະບຸພື້ນທີ່ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບລຸ່ມນີ້:​ 


© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.