Header Ads

ກົມອຸຕິນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະວັນທີ 10-15 ມັງກອນ 2018ກົມອຸຕິນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດອອກແຈ້ງການເຕືອນໄພອາກາດໜາວທົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະວັນທີ 10-15 ມັງກອນ 2018 ໂດຍເປັນຜົນມາຈາກມວນອາກາດໜາວເຢັນຈາກປະເທດຈີນ ຍັງມີກໍາລັງແຮງເພີ່ມຂື້ນ ສືບຕໍ່ແຜ່ລົງມາປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ  ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນອອກສຽງເໜືອທີ່ມີກໍາລັງແຮງພັດປົກຄຸມເຮັດໃຫ້ອຸນນະພູມອາຫາກໜາວລົງຕື່ມ 4-6 ອົງສາໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. 

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.