Header Ads

ເມືອງເລົ່າງາມໃດ້ຄົ້ນພົບເເຫຼ່ງທອ່ງທ່ຽວແຫ່ງໄຫ່ມໂດຍກໍາລັງການລົງສຳຫລວດໃນວັນທີ 4/12/2017 ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ສົມໃຈ ອຸ່ນຈິດ ຫົວຫນ້າພະເເນກຖະເເຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນະທຳ ເເລະ ທອ່ງທ່ຽວເເຂວງສາລະວັນ ລົງສຳຫລວດນຳ້ຕົກຕາດ ໂດຍການລົງສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງຄົ້ນພົບມີ 3 ນຳ້ຕົກຕາດທີ່ມີຄວາມງາມ ເເລະ ມີດ່ານໃຫ່ຍ ເເລະ ຈຸດຊົມວີວພູງອຍ.  ທາງຄະນະສໍາຫຼວດຖ້າເປີດເປິດຢ່າງເປັນທາງການ ນຳ້ຕົກເເຫ່ງນີ້ຈະສາມາດດືງດູດນັກທອ່ງທ່ຽວທາງພາຍໃນ ເເລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.ທີ່ມາ: Khamlar Chomphachan
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________No comments

Powered by Blogger.