Header Ads

ປີ 2018 ລາວຈະສູ້ຊົນບັນລຸລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2 ພັນກວ່າໂດລາ



ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳ​ປີ 2018 ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ໃນ​ປີ 2018 ລັດຖະບານ​ຈະ​ສູ້​ຊົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລວມ​ຍອດ​ຜະລິດ​ຕະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ (GDP) ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງ​ມູນ​ຄ່າ​ເພີ່ມ​ຕາມ​ລາຄາ​ໃນ​ປີ​ໃຫ້​ໄດ້​ປະມານ 149.471 ຕື້​ກີບ ລາຍ​ໄດ​ສະເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ 2.536 ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ເຊິ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ຂະແໜງ​ກະສິກຳ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 2,8% ກວມ​ເອົາ​ປະມານ 15,73% ຂະແໜງ​ອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9,1% ກວມ​ເອົາ​ປະມານ 30,79% ຂະແໜງການ​ບໍລິການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 6,4% ກວມ​ເອົາ​ປະມານ 414,83% ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9,0% ກວມ​ເອົາ​ປະມານ 11,80% ຂອງ GDP ເຊິ່ງ​ຂະແໜງການ​ຫຼັກ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ​ປີ 2018 ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ຂະແໜງ​ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂະແໜງການ​ບໍລິການ ໂດຍ​ຕົວ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຕົ້ນຕໍ​ແມ່ນ​ພາກ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະດັບ 20% ທຽບໃສ່​ປີຜ່ານມາ ສາເຫດ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ບັນດາ​ກິດຈະກຳ​ໃຫຍ່ໆ​ຂອງ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2015 ນອກຈາກ​ນັ້ນ ບັນດາ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ຕ່າງໆ ຍັງ​ສືບຕໍ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ດອນ​ສະ​ໂຮງ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ທາ 1 ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳ​ງຽບ 1 ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ເຊ​ປຽນ ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ອູ 1 3 4 7 ແລະ ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ນອກ​ນັ້ນ ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຜະລິດ​ໃນ​ປີ 2018 ປະມານ 11 ເຂື່ອນ ຈະ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້​ປະມານ 1.787,24 ກິ​ໂລ​ວັດ​ໂມງ (ກໍລະນີ​ຜະລິດ​ເຕັມ​ກຳລັງ).

ສຳລັບ​ຂະແໜງການ​ບໍລິການ ເປັນ​ຂະແໜງການ​ຫຼັກ​ທີ່​ຂັບ​ເຄື່ອນ ແມ່ນ​ການ​ຄ້າຂາຍ​ຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ການ​ສ້ອມແປງ​ກິດຈະກຳ​ທີ່​ພັກ​ອາໄສ ແລະ ຮ້ານ​ອາຫານ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ລະດັບ 8,5% ແລະ 5% ຕາມ​ລຳດັບ ສາເຫດ​ແມ່ນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ປີ 2018 ເປັນ​ປີ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ລາວ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 6% ນອກຈາກ​ນັ້ນ ພາກ​ລັດ​ເປັນ​ອີກ​ຂະແໜງການ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກຍູ້ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 5% ສາເຫດ​ແມ່ນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ເພີ່ມ​ດັດ​ສະ​ຊີ​ເງິນເດືອນຈາກ 6.500 ກີບ ມາ​ເປັນ 7.200 ກີບ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາກ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.


ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________


No comments

Powered by Blogger.