Header Ads

ຂ່າວຫົດຫູ່ຈິດໃຈ! ພົບສົບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຖືກຖີ້ມທີ່ຮ່ອງແຊງ ບ້ານຮ່ອງແຊງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 7/11/2017 ເວລາປະມານ 13:30ນາທີ ໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດເຂົ້າໝາຍເລກສຸກເສີນ 1624 ວ່າພົບເຫັນສົບເດັກເກີດໃໝ່ຖືກຖິ້ມຢູ່ ນໍ້າຮ່ອງແຊງ ເຂດບ້ານຮ່ອງແຊງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງ ຈິ່ງໄດ້ໄປອອກຈຸດເກີດເກີດ ພົລມີສົບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຖືກຖິ້ມ ເຊິ່ງສະພາບສົບຍັງມີສາຍແຮ່ ແລະ ພົກນໍ້າຄາວປາຕິດຢູ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍເປັນເພດຍິງ.


ທາງອາສາ ໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງຈິ່ງ ໄດ້ນຳສົບເດັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວໄປທຳພິທີຕາມສາສະໜາ ແລພ ຂໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄປສູ່ພູມພົບທີ່ດີດເຖີດ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ໜ່ວຍກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງ  1624

No comments

Powered by Blogger.