Header Ads

ເກາະແສການເຕັ້ນບັດສະລົບເປັນກຸ່ມ ໃນຮູບແບບເພັງ Panama Dance ເພັງນັກຮ້ອງຊາວໂຣມານີ !!!

ຂ່າວບັນເທິງມື້ນີ້ ພາເບິ່ງ ແລະ ເກາະແສການເຕັ້ນບັດສະລົບເປັນກຸ່ມ ໃນຮູບແບບເພັງ Panama Dance ທີ່ກັບລັງຮີດກັນທົ່ວບ້ານທົ່ວເມື່ອງໃນງານຕ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງານສັງສັນ  ເຊື່ອວ່າ ເພັງນີ້ຈະເປັນໜຶ່ງເພັງທີ່ເປີດ ແລະ ເຕັ້ນກະຈາຍໃນງານນັບຖອຍຫຼັງທ້າຍປີ 2017 ນີ້ແນ່ນອນ.   
ຂໍ້ມູນ: Kito Lathammavong &   Keo Selattanakoun
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.