Header Ads

ຈີນພົບສຸສານບູຮານອາຍຸເຖິງ 2,400 ປີ ພ້ອມກັບຊາກກະດູກມ້າ ແລະ ລົດມ້າກວ່າ 3,000 ຫຼຸມ
ເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກ 2017 ເວັບໄຊຊິນຫົວລາຍງານຜົນງານການຂຸດຄົ້ນສຸສານບູຮານອາຍຸເຖິງ 2,400 ປີ ນັກບູຮານຄະດີຈີນ ໃກ້ກັບເມືອງຊິນເຈິ້ງ ມົນທົນເຫີໜານ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ເຕັມໄປດ້ວຍຊາກສົບມ້າເກີນ ຮ້ອຍໂຕ ແລະ ຊາກລົດມ້າບູຮານເກີນ 4 ຄັນ ຄາດວ່າເປັນຂອງຂຸນນາງ ແລະ ຮູຫຍິນສະໄໝລັດເຈີ້ງ ເມືອງຂຶ້ນໃນຍຸກຣາຊວົງໂຈວ ກົງກັບຊ່ວງ 1046–221 ປີກ່ອນ ຄ.ສການຂຸດຄົ້ນທາງບູຮານຄະດີເທື່ອນີ້ມີພື້ນທີ່ກວ້າງເຖິງ 20 ເຮັກຕ້າ ພ້ອມກັບພົບຫຼຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ເຖິງ 18 ແຫ່ງ ພ້ອມກັບຊາກກະດູກມ້າ ແລະ ລົດມ້າກວ່າ 3,000 ຫຼຸມ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາປີນີ້ ນັກບູຮານຄະດີຂຸດພົບຊາກລົດມ້າ ແລະ ໂຄງກະດູກມ້າແລ້ວ 90 ໂຄງ

ທັງນີ້ ທ່ານ ຫຼີ່ຫົງສາງ ຜູ້ອຳນວຍການເຂດທ່ອງທ່ຽວຫຼຸມຝັງມ້າ ແລະ ລົດມ້າບູຮານຂອງລັດເຈິ້ງ ເຊື່ອວ່າໃນອະດີດຄົນໃນລັດເຈິ້ງຈະຂ້າມ້າກ່ອນແລ້ວເອົາລົງໄປຝັງໃກ້ກັບເຈົ້າຂອງຫລຸມສົບ ແລະ ເອົາລົດມ້າທີ່ແຍກສິ້ນສ່ວນອອກມາແລ້ວຟັງທັບໄວ້ເທິງອີກ

ແຫຼ່ງຂ່າວ/ຂໍ້ມູນ:  ລາວໂພສ 
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
ຈໍາປາໂພສ ພື້ນທີ່ລວບລວມຂ່າວສານ, ສາລະຄວາມຮູ້ ແລະ ບັນເທິງສູ່ສັງຄົມ

_________

No comments

Powered by Blogger.