Header Ads

ເກີດສະຫຼົດໃຈອີກແລ້ວ !! ເຫດຄາດຕະກຳທີ່ຫລັກ 15 ໃກ້ຕະຫລາດໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກແຂວງຈຳປາສັກ : ໃນວັນທີ 9/11/2017 ມີລາຍງານວ່າໄດ້ເກີດມີເຫດຄາດຕະກຳຂື້ນ ທີ່ຫລັກ 15 ໃກ້ຕະຫລາດໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍໃນທີ່ເກີດເຫດພົບສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ລາຍ ເປັນຊາຍ 1 ຍິງ 1 ຕາມການບອກເລົ່າຈາກຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ຜູ້ຈັກຜູ້ຕາຍລະບຸວ່າທັງສອງຕ່າງກໍ່ມີຄອບຄົວແລ້ວ ແຕ່ມາເປັນຊູ້ກັນມາຫລາຍປີແລ້ວ.

ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍລາຍລະອຽດເຈົ້າສາເກດ ຫຼຶ ແຮງຈູງໃຈໃນການຄາດຕະກຳ ໂດຍຫນ້າທີ່ກຳລັງເລັ່ງສືບສວນ ແລະ ເກັບຫຼັກຖານໃນທີ່ເກີດເຫດ.

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

 

No comments

Powered by Blogger.