Header Ads

ຄລີບວິດີໂອ ຈິນນາລີ ນໍລະສິງ ຂອບໃຈຄົນລາວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ໂຫວດໃນການປະກວດມິສແກຣນ ອິນເຕີເນຊັນນອລ


ນີ້ແມ່ນຄລີບວິດີໂອ ຈິນນາລີ ນໍລະສິງ ຂອບໃຈຄົນລາວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ໂຫວດໃນການປະກວດມິສແກຣນ ອິນເຕີເນຊັນນອລ ( Miss Grand International  2017) ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ.No comments

Powered by Blogger.