Header Ads

ທ່ານ ນາຍົກຊີ້ ຈະບໍ່ໃຫ້ມີໂຄງການນອກແຜນ ແລະ ໂຄງການບໍ່ມີຕົວຕົນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມູນຄ່າສູງ, ຂາດຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເກີດມາຈາກການບໍ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ການປະມູນ, ການກວດສອບລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ລັດຖະບານຈະມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?


ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຂອງປະເທດເຮົາ ຈັດແບ່ງປະເພດອອກຄື: ປະເພດທີ 1: ໂຄງການນອກແຜນ (ເອກະຊົນຂໍລົງທຶນກ່ອນ) ບໍ່ມີການສຳຫຼວດທີ່ມີມາດຕະຖານຕາມຫຼັກວິຊາການໃດໆເລີຍ, ຜູ້ກໍ່ສ້າງສຳຫຼວດເອງ, ອອກແບບເອງ, ກຳນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍເອົາເອງ. ປະເພດ 2: ຢູ່ໃນແຜນ ແຕ່ເປັນພຽຽແຜນວ່າຢາກກໍ່ສ້າງ, ມີຢູ່ໃນໄລຍະແຜນການຕ່າງໆຂອງແຂວງ, ອາດອ້າງວ່າຄະນະປະຈຳຕົກລົງ, ອາດຈະມີຢູ່ໃນກະຊວງ, ອາດມີການສຳຫຼວດອອກແບບໄວ້ແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ທັນມີທຶນ, ບໍ່ທັນມີໃນແຜນງົບປະມານ. ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂໍເຮັດກ່ອນ ແລ້ວຊຳລະຕາມຫຼັງ ເພາະຜູ້ຮັບເໝົາມີເງິນແລ້ວ. ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ ສຳພັດເອົາໄປຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ມາກໍ່ສ້າງໃຫ້ລັດຕິດໜີ້, ທະນາຄານທີ່ໃຫ້ກູ້ເປັນໜີ້ເສຍ (NPL). ປະເພດທີ 3: ມີໃນແຜນ, ມີການອອກແບບ, ມີການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາ, ມີງົບປະມານ ແຕ່ບໍ່ພໍບາດດຽວແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປີ. ມີການຂຶ້ນລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ເຮັດວຽກເພີ່ມ, ຕັດມາດຕະຖານລົງ. ຖ້າລັດຕິດໜີ້ ຊຳລະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍຈະຂໍສິດພິເສດຕ່າງໆນາໆເປັນການສ້າງໜີ້ໃຫ້ລັດ.ບັນດາບັນຫາທີ່ເວົ້າມານີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງ ຂອງພວກເຮົາມີສະພາບແບບນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານໄດ້ຢຸດຕິໝົດ ບັນດາໂຄງການ ໂດຍສະເພາະບັນ ດາໂຄງການປະເພດທີ 1, ປະເພດທີ 2. ກວດຄືນໝົດບັນດາໂຄງການປະເພດທີ 3.

ທ່ານ ນາຍົກໃຫ້ຮູ້ເຖິງມາດຕະການແກ້ໄຂວ່າ: ການແກ້ໄຂໂຄງການນອກແຜນ ຈະບໍ່ໃຫ້ມີອີກ, ໂຄງການບໍ່ມີຕົວຕົນຈະບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ, ລັດຖະບານກຳລັງກວດກາບັນດາໂຄງການເຮັດບໍ່ແລ້ວ ກໍ່ຍັງໄດ້ເງິນ, ໄດ້ເງິນຊ້ຳສອງເທື່ອສາມເທື່ອ ຫຼື ໄດ້ຫຼາຍແລ້ວໜີ້ ແລະ ອື່ນໆ. ລັດຖະບານຈະມີມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ເດັດຂາດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດ. ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ແຕ່ຫົວທີ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ (ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາທ້ອງ ຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາ).


ແຫຼ່ງຂ່າວ/ຂໍ້ມູນ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.