Header Adsເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງກໍາລັງຊອກຫາທຸລະກິດທີ່ສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລ, ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ-ຊິວິດ, ສ້າງເປັນທຸລະກິດເກັບໄວ້ເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຍາມກະສຽງ,​ ສາມາດສ້າງພະລັງທະວີ ແລະ ມີຄວາມເປັນ Unigue ສູ່ງເພື່ອຮັບປະກັນອິດສະຫຼະພາບທາງການເງິນໃນອະນາຄົດ. ມື້ນີ້ທີມງານ ຈໍາປາໂພສ ພາທຸກທ່ານມາຮູ້ຈັກ 9 ເຫດຜົນທີ່ຄວນລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບໃນປີ 2021 ໂດຍປະກອບມີ :


(1). ອະສັງຫາສາມາດເລີ່ມທັນທີ
ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າການເລີ່ມການສູ່ໂລກອະສັງຫາຕ້ອງມີເງິນລົງທືນມະຫາສານ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງ ເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເລີຍຜ່ານຂະບວນການ ການເປັນໜ້ານາຍ ເພື່ອຊອກຫາ Know how, ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະ ການສໍາຜັດບັນຫາ ຫຼື ຄວາມທ້າທາຍຈິ່ງກ່ອນກະໂດດເຂົ້າໄປລົງທຶນເປັນນັກພັດທະນາອະສັງຫາ

(2). ລາຄາ
ເນື່ອງຈາກລາຄາຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບມີແຕ່ເພີ່ມຂື້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຍິ່ງເສດຖະກິດດີຄວາມຕ້ອງການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ຍີ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຕ້ອງການຂື້ນ ແລະ ເມື່ອເສດຖະກິດຝືດເຄືອງອະສັງຫາ ກໍຍັງແມ່ນສີ່ງທີ່ມະນຸດສັງຄົມຕ້ອງການສະເໜີທີ່ສໍາຄັນແມ່ນລາຄາແລ່ນຕາມການການເວລາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ

(3). ພະລັງທະວີ
ສະເໜ່ຂອງອະສັງຫາຄື “ພະລັງທະວີ” ການຄອບຄອງອະສັງຫາປະເພດໃດໜື່ງສາມາດສ້າງພະລັງທະວິໃນການສ້າງກໍາໄລ ຫຼຶ ( ຫຼຶ Leverage) ໂດຍສະເພາະການຊື້ອະສັງຫາໃນປີ ປີຕໍ່ມາອະສັງຫາທີ່ຊື້ໄວ້ນັ້ນຍີ່ງເພີ່ມທະວີຂື້ນ ເຊັ່ນດຽວກັບການແປະສະພາບ ຫຼື ສ້າງມູນຄ່າຂອງດີນ ໃຫ້ກາຍເປັນດິນຈັດສັນ ຍິ່ງສາມາດສ້າງພະລັງທະວິຂອງກຳໄລໄດ້ດີສົມຄວນ

(4). ຄວາມເປັນ Unique
ອະສັງຫາໜື່ງແຫ່ງທີຄວາມເປັນ “Unique” ໃນຕົວຂອງມັນ ເພາະມັນແມ່ນສີ່ງດຽວທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຂື້ນ ຫຼື ຜະລິດຊໍ້າໄດ້ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ.ສະນັ້ນ, ເມື່ອອະສັງຫາໃດມີຄວາມເປັນ Unique ສູງຍີ່ງເຮັດໃຫ້ມີລາຄາ ແລະ ມູນຄ່າສູ່ງຕາມໄປພ້ອມ

(5).ຍີ່ງຖືກຍາວຍີ່ງມີມູນຄ່າເພີ່ມ
ອະສັງຫາແມ່ນໜື່ງສິ່ງໃນໂລກນີ້ ເມື່ອຄອບຄອງດົນຍິ່ງມີມູນຄ່າ ແລະ ສ້າງສາມາດຕໍ່ຍອດສູ່ການສ້າງກໍາໄລມະຫາສານ ຍີ່ງອະສັງຫາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຕ້ອງກນ ຫຼື ເຂດພັດທະນາ ຍີ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງເຫຼົ່ານັກລົງທຶນ

(6). ສ້າງ Passive Income
ອະສັງຫາແມ່ນທຸລະກິດທີ່ສ້າງ Passive Income ໃຫ້ກັບຜູ້ຄອບຄອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະເຮືອນເຊົ່າ, ຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ ຫຼື ດີນທີ່ເປີດເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ເຊົ່າສໍາລັບຄ້າຂາຍ, ຕະຫຼາດນັດ,ສູນການຄ້າ, ສູນລວມຊຸມຊົນ ແລະ ອື່ນໆ.

(7). ໂອກາດສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ສູງ
ເພາະຄວາມເປັນ Unique,ມີຄວາມຕ້ອງການ, ມີພະລັງທະວີ, ມີມູນຄ່າເພີ່ມໃນໂຕມັນເອງ ແລະ ສາມາດຕໍ່ຍອດສ້າງກໍາໄລໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ຈິ່ງເປັນ ໂອກາດໃນການສ້າງຜົນຕອບແທນສູງຕາມຊັບທີ່ຜູ້ຄອບຄອງຖືໄວ້ຕາມການເວລາ.

(8). ໜື່ງໃນທຸລະກິດທີ່ນັກລົງທຶນແນະນໍາ
ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເປັນການລົງທືນຢ່າງໜື່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທືນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກແນະນໍາໃຫ້ມີ “portfolio” ໄວ້ເພື່ອສ້າງ Passive Income, ເກນກໍາໄລ,ຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ ແລະ ສ້າງເປັນແຫຼ່ງທໍາເງິນໃນອະນາຄົດ

(9). ອະສັງຫາເພື່ອສ້າງເຄຣດີດເພື່ອສ້າງກະແສເງິນສົດ
ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນອະສັງຫາລະມະຊັບແມ່ນການສ້າງເຄຣດີດເພື່ອສ້າງກະແສເງິນສົດ ເພາະມັນສາມາດກາຍເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້ເພື່ອການລົງທຶນໄດ້.

ທີ່ມາ : D2N Creative Studio 

No comments

Powered by Blogger.