Header Ads

Business Model ທາງລອດທຸລະກິດໃນປັດຈະບັນເພາະທຸລະກິດຍຸກໜ້າແຂ່ງຂັນກັນທີ່ໂມເດລທຸລະກິດ Business Model ຍິ່ງທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະວາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທຸລະກິດຍິ່ງຕ້ອງຕໍ່ສູ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມຢູ່ລອດ ແຕ່ເພື່ອກ້າວຕໍ່ໄປເພື່ອໃນອະນາຄົດທີ່ກາຍປ່ຽນແປງເປັນໄປຢ່າງກ້າວກະໂດດ.

໑. Uber ບໍ່ມີລົດແທັກຊີເປັນຂອງຕົນເອງຈັກຄັນ ແຕ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
໒. AirBnN ບໍ່ໄດ້ຫ້ອງຫ້ອງພັກ ຫຼື ໂຮງແຮມເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ກັບມືຫ້ອງພັກໃຫ້ຄົນໄດ້ເຊົ່າທົ່ວໂລກ.
໓. Food Panda ບໍ່ມີອາຫານຫານ, ບໍ່ມີພໍ່ຄົວ-ແມ່ຄົວ ແລະ ບໍ່ມີສ້າງເກັບວັດຖຸດິບເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານສໍາລັບຂາຍ ແຕ່ມີມີເມນູທີ່ລູກຄ້າພ້ອມຈ່າຍເງິນໃຫ້.
໔. Facebook ສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ໃຫຍ່ອັນໜື່ງຂອງໂລກ ແລະ ມີ Contents ນັບເປັນລ້ານໆເລື່ອງ ແຕ່ກັບເປັນເຈົ້າຂອງ Content ທີ່ຜະລິດເອງໜ້ອຍສຸດ ແຖມບໍ່ໄດ້ເຮັດເລີຍກໍວ່າໄດ້.
໕. Netflix ທີ່ມີໜັງໃຫ້ເບິ່ງເກືອບທຸກເລື່ອງ ແຕ່ບໍ່ມີໂຮງໜັງເປັນຂອງຕົນເອງຈັກໂຮງ ແຖມເຂົ້າໂຮງໜັງຂອງ Netflix ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
໖. Google ມີທຸກຢ່າງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສອນ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸກໃນໂລກ.
ການສ້າງທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນງ່າຍກວ່າເມື່ອ 10 ປີຫຼັງຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ ແຕ່ເຮັດເກີດມີ Influencer, Youtuber , ອາຍຸນ້ອຍ1000ລ້ານ ແລະ ອີກຫຼາຍຄວາມສລາເລັດຜ່ານການລິເລີ່ມທີ່ໂມເດລທຸລະກິດ ຫຼື Business Model.

No comments

Powered by Blogger.