Header Ads

ລົດວີໂກ້ແລ່ນເສຍຫຼັກປີ້ນລົງຂ້າງທາງທີ່ບ້ານດອນໄຊ ເມືອງປາກກະດີງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ :  ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້ ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ໄດ້ມີລົດວີໂກ້ທີ່ແລ່ນມາດ້ວຍຄວາມໄວແລ້ວ ເສຍຫຼັກປີ້ນລົງຂ້າງທາງ ຢູ່ເຂດບ້ານດອນໄຊ ເມືອງປາກກະດິ່ງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ  ເຊິ່ງໃນຈຸດເກີດເຫດພົບມີຄົນບາດເຈັບທີ່ໂດຍສານມານໍາລົດຄັນທີ່ເກີດເຫດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງພົນລະເມືອງດີໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂັ້ນຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຈັດເຊນຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບ (ໂດຍສານມານໍາລົດ) ແລະ ສາມເຫດການເກີດອຸບັດຕີເຫດ.

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________No comments

Powered by Blogger.