Header Ads

ພາຍຸຫມາກເຫັບທີ່ບ້ານເກິນ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ
ແຂວງວຽງຈັນ :  ໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2018 ເວລາປະມານ 17:00​  ໄດ້ເກີດມີພາຍຸໝາກເຫັບຕົກຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍໃນຮອບຫຼາຍປີ. ໂດຍໝາກເຫັບແມ່ນຕົກເຕັມເສັ້ນທາງ ແລະ ໜ້າບ້ານປະຊາຊົນ ທີ່ເຂດບ້ານເກີນ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເຮັດປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ຂີ່ລົດຜ່ານທາງດັ່ງກ່າວ ຕ່າງພາກັນ ຈອດຊື່ນຊົມກັບຄວາມງາມຂອງໝາກເຫັບ ເຮັດບ້ານເກີນ ກາຍເປັນແດນສະໂນປານຢູ່ຕ່າງປະເທດ.


No comments

Powered by Blogger.