Header Ads

ສະຫຼອງປີໃໝ່ແບບຄືກຄະນອງ ດ້ວຍຖົງນໍ້າກ້ອນແກວ່ງໃສ່ແວ່ນລົດຈົນແຕກ
ໃນວັນທີ່ 17/4/2018 ສື່ອອນລາຍພາກັນອອກມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກໍລະນີ ການຫຼີ້ນນໍ້າສະຫຼອງປີໃໝ່ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃສ່ຖົງແລ້ວແກວ່ງໃສ່ກັນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ບາດເຈັບ ໂດຍມີກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜົນເຮັດໃຫ້ແວ່ນລົດແຕກ ແລະ ອີກລາຍຖືກຖົງນໍ້າແກວ່ງໃສ່ເບົ້າຕາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງນອນພັກຮັກສາໂຕທີ່ໂຮງໝໍ.

ຝາກເປັນກໍລະນິຖືກສາ ແລະ ເປັນອຸທາຫອນສໍາລັບທຸກໆທ່ານໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ, ປະຕິບັດແຈ້ງການທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ, ຫຼິ້ນນໍ້າໃຫ້ຖືກຕາມຮີດຄອງປະເພດນີລາວ, ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະຕິບັດກົດຈໍລະຈອນ ແລະ ເມົາຫ້າມຂັບລົດເດັດຂາດເພື່ອຄວາມປອດໄພແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສີນ.

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.