Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແຈ້ງເຕືອນລະວັງລົມພັດແຮງ, ຝົນຕົກ, ຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ໝາກເຫັບຕົກ ໃນໄລຍະວັນທີ 6 - 9 ມີນາ 2018 ນີ້ແຈ້ງການເຕືອນຈາກ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເລກທີ 0209/ກອຕທ ລົງວັນທີ 5 ມີນາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ : ເຕືອນໄພລົມພັດແຮງ, ຝົນຕົກ, ຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ໝາກເຫັບຕົກເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດເຢັນ ຈາກປະເທດຈີນຈະມີກຳລັງປານກາງແຜ່ລົງມາປົກຄຸມພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວອີກຄັ້ງໃໝ່ ປະສົມກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມພາກເໜືອ ແລະ ກະແສລົມຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມພາກກາງຫາພາກໃຕ້ ໃນໄລຍະວັນທີ 6 ຫາ9 ມານາ 2018 ນີ້ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີລົມພັດແຮງ, ຝົນຕົກ,ຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ຈະມີໝາກເຫັບຕົກຢູ່ແຕ່ລະພາກ.


ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງອຳນາດການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງ ແລະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງອາຄານທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ນໍ້າຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.


© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.