Header Ads

ສາວໜ້າຕາດີ ນັກຮັຽນໄອທີ ກໍາລັງຈະມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ແຕ່ຊີວິດຕ້ອງຈົບລົງເມື່ອມາເກີດອຸປະຕິເຫດເສຍຊີວິດ
ແຂວງຈໍາປາສັດ : ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 18 ມີລາຍງານຈາກພົນປະຊາຊົນເລື່ອງໜ້າເສົ້າ ແລະ ສຸດແສນເສຍດາຍ ກັບເລື່ອງລາວຂອງນ້ອງສາວ ປ່ອງ ສາວໜ້າຕາດີ ເຊິ່ງນັກຮັຽນໄອທີ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍກຳລັງຈະຮຽນຈົບ ແລະ ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ກັບຊີວິດຕ້ອງຈົບລົງເມື່ອມາເກີດອຸປະຕິເຫດເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງໝູ່ເພື່ອນແຫ່ສະແດງຄວາມເສຍໃຈເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ອາໄລແດ່ນ້ອງສາວ ປ່ອງ  ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
ທີມງານ Champapost.com ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາຄອບຄົວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງນ້ອງສາວ ປ່ອງ ມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ. 

© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.