Header Ads

ຖວທ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ຢຸດຕິຂາຍເຂົ້າໜົມສຳເລັດຮູບຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ແຂກໃສ່ບາດຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 16/ຖວທມ-ຫຼບ ລົງວັນທີ 22/1/2018 ເຖິງຜູ້ປະກອບການຂາຍເຄື່ອງໃສ່ບາດ 3 ຈຸດ ຂອງເມືອງຫຼວງພະບາງ ໂດຍໃຫ້ຢຸດຕິການນຳເອົາເຂົ້າໜົມສຳເລັດຮູບຂອງຕ່າງປະເທດທຸກຊະນິດ ມາຂາຍໃຫ້ແຂກໃສ່ບາດ ນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ, ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເອົາເຂົ້າໜົມພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ຜະລິດປຸງແຕ່ງຢູ່ພາຍໃນມາຂາຍໄດ້ ໂດຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (ສະອາດ-ບໍ່ບູດເນົ່າ)

- ໃຫ້ຢຸດຕິການນຳເອົາເຂົ້າຫຼາມ ມາຂາຍບໍລິການໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວໃສ່ບາດແດ່ພະສົງທີ່ປະຕິບັດກິດຈະວັດ ບິນທະບາດຢ່າງເດັດຂາດ, 
- ເຂົ້າໜຽວທີ່ນຳມາຂາຍໃຫ້ແຂກຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ເປັນເຂົ້າໜຶ້ງໃໝ່ (ໜຶ້ງເຂົ້າມ່າ), ບໍ່ອຸ່ນເຂົ້າເຢັນມາຂາຍໃຫ້ແຂກໃສ່ບາດຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ໃຫ້ຂາຍຕາມນໍ້າໜັກ ແລະ ລາຄາທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ (1ກລ = 10.000 ກີບ, 1,5ກລ = 15.000 ກີບ, 2ກລ = 20.000 ກີບ)

ລາຍລະອຽດແຈ້ງການມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:​ແຫຼ່ງຂ່າວ/ຂໍ້ມູນ:   ຂ່າວສານຫຼວງພະບາງ
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com

_________

No comments

Powered by Blogger.