Header Ads

ຄວາມຄືບໜ້າຄະດີສອງອ້າຍນ້ອງຄົນລາວຂົນເງິນຈາກຝັ່ງໄທເຂົ້າລາວຈໍານວນ 98 ລ້ານບາດຄລີບຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າຄະດີສອງອ້າຍນ້ອງຄົນລາວຂົນເງິນຈາກຝັ່ງໄທເຂົ້າລາວຈໍານວນ 98 ລ້ານບາດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍໄທດໍາເນີນການສອບສວນຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ມູນເຫດການຂົນເງິນຈໍານວນຫຼາຍຜ່ານປະເທດໄທເພື່ອເຂົ້າມາປະເທດລາວ.
ທີ່ມາ: ThaiPBS
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.