Header Ads

ເຫດຂົວຫັກສາເຫດຈາກລົດບັນທຸກ ບັນທຸກເຄື່ອງ ເກີນນໍ້າໜັກແຂວງວຽງຈັນ : ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 12/11/2017 ຜ່ານມາ ເວລາ 17:10 ນາທີລາຍງານວ່າເກີດເຫດຂົວຫັກຢູ່ ເຂດບ້ານ ນໍ້າແພດ ເສັ້ນທາງໄປຫີນເຫີບ-ເມືອງເຟືອງ  ເຊິ່ງຂໍ້ມມູນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ປະຊາຊົນບອດວ່າສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກລົດບັນທຸກ ບັນທຸກເຄື່ອງ ເກີນນໍ້າໜັກທີ່ຂົວຮອງຮັບໄດ້ ເມື່ອແລ່ນເຂົ້າຂົວເຮັດໃຫ້ຂົວມີສະພາບດັ່ງທີ່ເຫັນ, ແຕ່ໂຊກດີອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.