Header Ads

10 ປະໂຫຍດອັນອັດສະຈັນຂອງ ດອກອັນຊັນບົດຄວາມເລື່ອງສຸຂະພາບ ຂໍແນະນໍາ 10  ປະໂຫຍດອັນອັດສະຈັນຂອງດອກອັນຊັນ ທີ່ຫຼາຍຄົນຄຸ້ນເຄີຍ ແຕ່ອາດບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າດອກອັນຊັນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຍັງສາມາດຕ້ານຍາດບາງຊະນິດໄດ້ນໍາອີກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະເຮັງ. 
1. ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍາ ປ້ອງກັນຕາຟາງ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກຕໍ້ຕາ
2. ຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ ເໜາະສໍາລັບຜູ້ເປັນໂລກເບົາຫວານ
3. ເພີ່ມພູມຕ້ານທານໃນກັຍຮ່າງກາຍ
4. ຂັບໄລ່ປັດສະວະ ແລະ ເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ
5. ມີສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ຊ່ວຍຕ້ານໂລກມະເຮັງໄດ້
6. ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງຮອຍຕີນກາ ແລະ ການເຄັ່ງຕືງຂອງຜີວໜັງ
7. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ
8. ບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ເງົາງາມ  ແລະ ດົກດໍາ  (ເປັນສ່ວນປະສົມສໍາຄັນໃນຢາຊະຫົວ
9. ຊ່ວຍສະຫຼາຍເສັ້ນເລຶອດກ້າມ
10. ຊ່ວຍໃຫ້ໂລຫິດໄຫຼວຽນໄດ້ດີໝາຍເຫດ: ດອກອັນຊັນ ມີຊັບພະຄຸນໃນການສະຫຼາຍເລືອດກ້າມ ຈິ່ງບໍ່ເໜາະກັບຄົນທີ່ເປັນພະລະໂລຫິດຈາງ ແລະ ບໍ່ຄວນກີນອາຫານທີ່ຍອມສີດ້ວຍດອກອັນຊັນນໍາອີກ.© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.