Header Ads

ວັນພັກທົດແທນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2017 ແມ່ນກໍານົດເອົາວັນທີ່ 4/12/2017ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຈ້ງການອອກແຈ້ງການເລກທີ 1866/ຫສນຍ.ກລຂ ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເລື່ອງ: ວັນພັກທົດແທນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2017 ແມ່ນກໍານົດເອົາວັນທີ່ 4/12/2017
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________


No comments

Powered by Blogger.