Header Ads

ການສ້າງແບຣນໃຫ້ກັບຕົນເອງມີສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ມີເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນ


ການສ້າງແບຣນໃຫ້ກັບຕົນເອງ(Personal Branding) ຕ້ອງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະທີ່ຄົນອື່ນຮຽນແບບຍາກ ແຕ່ກ່ອນຈະໄປຮອດຈຸດນັ້ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື "ພັດທະນາຕົນເອງ ເຊິ່ງການພັດທະນາຕົນເອງກໍປະກອບມີກົດ ໑໔ ປະການລຸ່ມນີ້:


໑. ຕ້ອງຮຽນຮູ້ແບບນໍ້າເຄິ່ງຈອກ
໒. ຕ້ອງອົດທົນ
໓. ຕ້ອງດຸໝັ່ນ
໔. ຕ້ອງຮູ້ວິທີຄິດ ແລະ ຄິດແບບສ້າງສັນ
໕. ຕ້ອງຮູ້ຈັກສັງເກດ
໖. ຕ້ອງກ້າສະແດງອອກ
໗. ຕ້ອງສະແຫວງຫາໂອກາດຢູ່ສະເໝີ
໘. ຕ້ອງສັດທາໃນໂຕເອງ
໙. ຕ້ອງຮັບຟັງ ແລະ ເວົ້ານ້ອຍ
໑໐. ຕ້ອງເປີດໃຈ
໑໑. ຕ້ອງໃສ່ໃຈ
໑໒. ຕ້ອງປັບປຸງ
໑໓.ຕ້ອງບໍ່ຢຸດພັດທະນາຈຸດແຂງໃຫ້ດີຂື່ນເລື້ອຍໆ
໑໔. ແລະ ສຸດທ້າຍ, ທຸກກ້າວຕ້ອງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈັດເຈນ

No comments

Powered by Blogger.