Header Ads

ມົນສະເໜ່ ແລະ ຄວາມງົດງາມຂອງທໍາມະຊາດທົ່ວແດນລາວນີ້ແມ່ນວິດີໂອຈາກ "Drone Around The World" ທີ່ຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວຕ່າງກ່ຽວກັບລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ, ທຳມະຊາດທົ່ວແດນລາວ ແລະ ເອກະລັກຄວາມເປັນລາວແບບ "Simply Beautiful".
No comments

Powered by Blogger.