Header Ads

ລູກເປັນຫວັດຕັນດັງຊ່ວຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກີນຢາ
1. ເອົາໃບພູ (
ໃບພູທີ່ຜູ້ເຖົ້າໃຊ້ຄ້ຽວຫມາກ) ຂາງໄຟພໍອູ່ນໆ
2. ເອົາວີກທາເອີກ ແລະ ຫລັງ ແລ້ວເອົາໃບພູທີ່ຂາງໄຟອຸ່ນປົກຫນ້າເອີກ ແລະ ຫລັງໃຫ້ລູກນ້ອຍ ແລ້ວລໍຖ້າປະມານ 3-5 ນາທີ ນໍ້າມູກຈະຄ່ອຍໄຫລອອກເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍຫາຍໃຈສະດວກຂື້ນ.

ທີ່ມາ: Baby & Mom Shop 
© ຈໍາປາໂພສ |  www.champapost.com
_________

No comments

Powered by Blogger.